Vini kouché (créole Antilles)

Manzel Mari
Za fémen la pot li
Papiyon di swè
Za ouvè zèl li
Ti manmay vini kouché
Ti manmay vini kouché

Vini kouché (créole Antilles)